Współpraca Fundacji Czas Kobiet z Ambasadą Francji w Polsce: Uruchomienie Całodobowej Infolinii Pomocowej dla Kobiet i Dziewcząt po Przemocy Seksualnej


Fundacja Czas Kobiet z przyjemnością informuje o nawiązaniu współpracy z Ambasadą Francji w Polsce, której celem jest uruchomienie całodobowej infolinii pomocowej dla kobiet i dziewcząt doświadczających przemocy seksualnej. Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych we Francji podjęło decyzję o wsparciu finansowym tego projektu. Nowa inicjatywa, o roboczej nazwie „SOS dla kobiet – bezpieczna linia”, planowana jest na pierwszy kwartał 2025 roku.

Cel Infolinii

Przemoc seksualna wobec kobiet to poważny i wciąż niedostatecznie adresowany problem społeczny w Polsce. Kobiety doświadczające przemocy seksualnej często borykają się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i psychicznymi, takimi jak trauma, depresja, lęki oraz izolacja społeczna. Pomimo skali problemu, kobiety doświadczające przemocy napotykają liczne bariery w dostępie do pomocy – od braku odpowiednich usług wsparcia po brak wiedzy o dostępnych możliwościach pomocy.

Całodobowa infolinia „SOS dla kobiet – bezpieczna linia” ma na celu zapewnienie natychmiastowego wsparcia psychologicznego, prawnego oraz interwencyjnego. Infolinia będzie dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, oferując anonimową i bezpłatną pomoc każdej kobiecie w potrzebie.

Zakres Wsparcia

Interwencje kryzysowe: Infolinia zapewni natychmiastową pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, w tym wskazanie miejsc, gdzie można uzyskać pomoc medyczną i prawną.

Wsparcie psychologiczne: Kobiety będą mogły uzyskać pierwszą pomoc emocjonalną oraz dalsze wsparcie psychologiczne, w tym skierowanie do specjalistów fundacji.

Porady prawne: Infolinia będzie oferować informacje o prawach poszkodowanych i możliwościach prawnych uzyskania pomocy, a także wyjaśnienie procedur takich jak Niebieska Karta.

Plan działania: Współpraca ze zgłaszającą się kobietą w celu ustalenia planu działania i skierowania do odpowiednich specjalistów.

Edukacja: Informowanie o dostępnych formach wsparcia oraz motywowanie do korzystania z porad psychologicznych i prawnych.

Wsparcie Ambasady Francji w Polsce

Ambasada Francji w Polsce odgrywa kluczową rolę w realizacji tej inicjatywy, udzielając niezbędnego wsparcia i zaufania. Dzięki współpracy z Ambasadą, Fundacja Czas Kobiet będzie mogła dotrzeć do większej liczby kobiet i zaoferować im kompleksową pomoc.

Dlaczego To Ważne?

Dotychczasowe działania na rzecz wsparcia kobiet po przemocy seksualnej w Polsce są niewystarczające i nieefektywne. Brak jednolitego, zintegrowanego systemu wsparcia oraz ograniczony dostęp do specjalistycznych usług sprawiają, że wiele kobiet nie otrzymuje potrzebnej pomocy. Infolinia „SOS dla kobiet – bezpieczna linia” wprowadza nowatorskie podejście, oferując całodobową, ogólnopolską infolinię, która zapewnia natychmiastową pomoc psychologiczną, prawną oraz interwencyjną.

Jak Infolinia Wpłynie na System Wsparcia?

Innowacyjność infolinii polega na integracji różnorodnych usług w jednym miejscu, co umożliwia szybkie i efektywne wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy seksualnej. Anonimowość infolinii pomaga przełamać barierę wstydu i strachu, często towarzyszącą zgłaszaniu przemocy. Dzięki współpracy z lokalnymi ośrodkami wsparcia w całym kraju, „SOS dla kobiet – bezpieczna linia” zapewni dostępność pomocy niezależnie od miejsca zamieszkania osoby doświadczającej przemocy seksualnej.

Dodatkowym aspektem innowacyjności jest możliwość natychmiastowej interwencji w sytuacjach kryzysowych, co znacząco zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród kobiet korzystających z infolinii. Specjalistki obsługujące infolinię są w stanie udzielić pierwszej pomocy emocjonalnej, dokonać wstępnej diagnozy sytuacji oraz skierować kobietę/dziewczynkę po przemocy seksualnej do odpowiednich usług, takich jak konsultacje prawne czy grupy wsparcia.

„SOS dla kobiet – bezpieczna linia” wnosi istotną wartość do systemu wsparcia dla kobiet i dziewcząt po przemocy seksualnej w Polsce, wypełniając istniejące luki i zapewniając kompleksową pomoc potrzebującym.

Podsumowanie

Fundacja Czas Kobiet, we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce, uruchamia infolinię pomocową „SOS dla kobiet – bezpieczna linia”, która będzie dostępna od pierwszego kwartału 2025 roku. Nasza inicjatywa ma na celu zapewnienie natychmiastowego wsparcia psychologicznego, prawnego oraz interwencyjnego dla kobiet doświadczających przemocy seksualnej. Dzięki wsparciu Ambasady Francji, możemy dotrzeć do większej liczby kobiet i zaoferować im niezbędną pomoc. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, aby być na bieżąco z informacjami o uruchomieniu infolinii. Razem możemy zdziałać więcej!

Więcej informacji oraz list poparcia od Ambasady Francji znajdą Państwo poniżej:

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR