Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny x Fundacja Czas Kobiet


W lutym 2024 r. zakończyliśmy realizację 6-miesięcznego projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.Dzięki niemu zrealizowaliśmy szeroko zakrojone projekty: grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz kampanię informacyjno-edukacyjną. Dofinansowanie pozwoliło również na prowadzenie działań fundraisingowych oraz dyżuru interwencyjnego dla naszych klientek.

1. Fundraising Koordynacja kampanii fundraisingowych, tworzenie strategii w oparciu o wartości organizacji, współtworzenie działań komunikacyjno-fundraisingowych w mediach społecznościowych, nawiązywanie współprac międzynarodowych i pozyskiwanie partnerów biznesowych oraz darczyńców indywidualnych – to tylko część zadań, które należały do zatrudnionej dzięki dofinansowaniu fundraiserki. Dzięki fundraisingowi umocniliśmy swoją pozycję w regionie oraz podstawy dalszego funkcjonowania organizacji. Pozyskane finanse pozwoliły na utrzymanie stanowisk fundraisera i prowadzenie dyżuru interwencyjnego.

2. Kampania CityLightsDzięki wsparciu programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny” na poznańskich przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się przyciągające oko plakaty. Na udostępnionych przez Miasto Poznań citylightach przy przystankach tramwajowych i autobusowych zamieściliśmy infografiki zaprojektowane przez prodziekankę i studenta Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Plakaty przedstawiały statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet w Polsce wraz z danymi kontaktowymi do naszej fundacji.Kampania nie tylko zwiększyła świadomość wśród poznanianek i poznaniaków o skali doświadczanej przemocy, ale przede wszystkim dostarczyła rzeczowej wiedzy na temat działań, jakie osoby doświadczające przemocy mogą podjąć, aby się przed nią ochronić. Dzięki niej wzrosła rozpoznawalność fundacji jako organizacji eksperckiej w dziedzinie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

3. Dyżur interwencyjny. Grant pozwolił nam na zatrudnienie specjalistki ds. wsparcia, która prowadziła ośmiogodzinny interwencyjny dyżur telefoniczny, mailowy i za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz stacjonarny w siedzibie fundacji. Dyżur interwencyjny i indywidualne konsultacje pierwszego kontaktu to podstawowa forma naszej oferty pomocowej. Należy do nich przeprowadzenie wstępnego wywiadu diagnozującego sytuację oraz potrzeby klientki. udzielenie informacji o prawach oraz istniejących formach pomocy, udzielenie wsparcia psychicznego w sytuacji kryzysowej, oceny stanu zagrożenia życia i budowanie wstępnego planu pomocy. Zatrudnienie specjalistki wpłynęło na polepszenie komunikacji w obrębie naszej organizacji, dzięki czemu wzrosła jakość świadczonych usług dla klientek.

4. Grupa wsparcia. Dzięki finansowaniu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wraz z końcem września otworzyłyśmy grupę wsparcia dla kobiet z doświadczeniem przemocy. Grupa (cykl 6 spotkań) miała charakter zamknięty i liczyła 8 osób. Comiesięczne spotkania, odbywały się od września 2023 r. do stycznia 2024 r. w siedzibie naszej fundacji.Uczestniczenie w grupie wsparcia jest ważnym elementem w procesie wychodzenia z przemocowej relacji. Budowanie sieci wsparcia zapobiega wykluczeniu społecznemu i izolacji, która wiąże się ze wstydem wynikającym z doświadczania przemocy. Dzięki grupie klientki zdobyły wiedzę o sposobach na zapewnienie bezpieczeństwa sobie i bliskim, o dostępnych formach wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz o prawnych sposobach przeciwdziałania przemocy.

Dodatkowo dzięki wsparciu programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, m.in.:

– wydaliśmy specjalistyczne publikacje, w tym stworzyliśmy autorski cyberprzemocometr

– przeprowadziliśmy konferencję w ramach XV Kongresu Kobiet w Poznaniu pt.: „Cyberprzemoc w związkach intymnych – czym jest, jak ją rozpoznawać i jak reagować”

– wspólnie z Fundacją Feminoteka wzięliśmy udział w panelu dyskusyjnym „Praca z przemocą – różne perspektywy” podczas poznańskiej konferencji: „Przemoc domowa – rzeczywistość, zmiany, konsekwencje”

– zwiększyliśmy naszą rozpoznawalność jako organizacji eksperckiej w dziedzinie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet- zwiększyliśmy liczbę aktywnych wolontariuszek.

To wszystko pozwoliło nam na wzmocnienie organizacji w wymiarze strategicznym i zbudowanie stabilnych podstaw dla dalszego funkcjonowania fundacji.Jako Fundacja Czas Kobiet, w imieniu całego 40-osobowego zespołu, wyrażamy ogromną wdzięczność za przyznanie nam grantu i wsparcie naszych działań! Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Więcej informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny znajduje się tutaj.

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR