Region Bretanii – projekt: zwiększenie dostępności oferty pomocowej


Dzięki wsparciu Région Bretagne, nasza Fundacja Czas Kobiet otrzymała dotację na rozwój oferty pomocowej dla kobiet doświadczających przemocy.

W ramach projektu:

✔️Projektujemy, udostępniamy i rozpowszechniamy autorskie narzędzie badające skalę przemocy technologicznej w związkach – cyberprzemocometr (inspirowany francuskim przemocometrem). 📱💻 Cyberprzemoc stanowi poważne zagrożenie dla kobiet, dlatego pragniemy zwiększyć świadomość społeczeństwa na ten temat

✔️Rozszerzamy specjalistyczną pomoc dla kobiet poprzez mapowanie ośrodków wsparcia w całej Polsce oraz wymianę praktyk z francuskimi organizacjami oferującymi podobne usługi

✔️Wzmacniamy naszą stałą ofertę pomocową, w tym codzienne dyżury interwencyjne, wsparcie pierwszego kontaktu, konsultacje prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz grupy wsparcia i warsztaty dla kobiet

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR