Rada programowa jest organem wspierającym władz Fundacji Czas Kobiet

Do jej kompetencji w szczególności należy:

1

wspieranie Rady Fundacji i Zarządu w określaniu programowych kierunków działania

2

propagowanie działalności i wspieranie celów Fundacji

3

realizacja innych zadań wyznaczonych przez Radę Fundacji

Z wielką radością przedstawiamy Wam członkinie Rady Programowej Fundacji Czas Kobiet.

Jesteśmy zaszczycone, że naszą Fundację współtworzy tak znakomite grono wybitnych specjalistek w zakresie walki o prawa kobiet i równouprawnienie.

Profesor Monika Płatek

Profesor Monika Płatek jest prawniczką i nauczycielką akademicką na Uniwersytecie Warszawskim, kierowniczką Zakładu Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego WPiA UW. Specjalizuje się w kryminologii, prawie karnym wykonawczym oraz w prawach człowieka, w tym prawach kobiet. Prowadzi zajęcia na kierunku gender studies w Polskiej Akademii Nauk.

Była pełnomocniczką rzecznika praw obywatelskich do spraw praw ofiar przestępstw (2002–2006), a także ekspertką i konsultantką w wielu organizacjach międzynarodowych i krajowych, m.in. ds. prawnych komisji sejmowych, OBWE, Open Society Institute – New York i Rady Europy.

Doktor Hanna Machińska

Doktor Hanna Machińska jest prawniczką, nauczycielką akademicką na Uniwersytecie Warszawskim oraz działaczką społeczną. W latach 2017–2022 była zastępczynią rzecznika praw obywatelskich.

Hanna Machińska była także ekspertką w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, członkinią Rady ds. Edukacji Europejskiej przy ministrze edukacji (2003), ekspertką w Komitecie Doradczym ds. Prawa Europejskiego przy ministrze sprawiedliwości (2008–2010) oraz członkinią Doradczego Komitetu Prawnego przy ministrze spraw zagranicznych (2011–2016).

Pani Doktor została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz otrzymała tytuł doktor honoris causa Uniwersytetu Zuryskiego.

Profesor Agnieszka Graff

Profesor Agnieszka Graff jest pisarką, tłumaczką i publicystką związaną z ruchem feministycznym, literaturoznawczynią, kulturoznawczynią, nauczycielką akademicką w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i członkinią zespołu Krytyki Politycznej.

W 2002 r. otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike za książkę „Świat bez kobiet. Płeć w polskim życiu publicznym”.

Była współzałożycielką Porozumienia Kobiet 8 Marca, wraz z którym organizuje coroczne Manify.

Ewa Siedlecka

Ewa Siedlecka jest wybitną dziennikarką zajmującą się sprawami społeczeństwa obywatelskiego i prawami człowieka. Zajmuje się także m.in. tematyką prawa konstytucyjnego i problemami inwigilacji. W latach 1989–2017 publicystka dziennika „Gazeta Wyborcza”, a od 2017 tygodnika „Polityka”. Laureatka Nagrody im. Dariusza Fikusa. Jest absolwentką Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Ewa Siedlecka otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Nagroda im. Dariusza Fikusa za dziennikarstwo najwyższej próby za cykl publikacji o Trybunale Konstytucyjnym, Nagroda specjalna za całokształt pracy dziennikarskiej na rzecz praw człowieka przyznana z okazji 50-lecia Amnesty International. Odznaczona przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR