STOP cyberprzemocy wobec kobiet! Kampania Fundacji Czas Kobiet


Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, który przypada 8 marca, Fundacja Czas Kobiet ogłasza start kampanii „STOP cyberprzemocy wobec kobiet!” Podkreślamy ważność walki o prawa kobiet, w tym przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, także przemocy technologicznej.

Jak wskazuje Anna Świątkowska, prezeska Fundacji Czas Kobiet, najbardziej niepokojącym aspektem cyberprzemocy jest jej niezauważanie, a nawet ignorowanie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak powszechne i różnorodne mogą być formy przemocy w świecie wirtualnym. Nawet 1 na 5 kobiet zgłaszających się po pomoc do Fundacji doświadcza cyberprzemocy i potrzebuje wsparcia specjalisty ds. cyberbezpieczeństwa.  Według międzynarodowych badań organizacji UN Woman, kobiety są 27 razy bardziej narażone na cyberprzemoc niż mężczyźni. Aż 73% doświadczyło przynajmniej jednej formy przemocy w internecie.  

Cyberprzemoc wobec kobiet to niewłaściwe wykorzystywanie nowoczesnych technologii i urządzeń przez sprawców, którzy kontrolują, poniżają lub monitorują swoje ofiary. Zjawisko to często towarzyszy innym formom przemocy, takim jak przemoc fizyczna, seksualna, psychiczna i ekonomiczna. Niestety anonimowość internetu często sprawia, że sprawcy unikają odpowiedzialności za swoje czyny, co utrudnia ściganie i wymierzenie sprawiedliwości.

Problem leży także w słabościach systemu ochrony kobiet przed przemocą technologiczną. Dlatego inicjujemy petycję mającą na celu poprawę uregulowań prawnych dotyczących cyberprzemocy. Obecny brak przepisów kompleksowo regulujących przestępstwa związane z cyberprzemocą utrudnia ściganie sprawców i zapewnienie skutecznej ochrony poszkodowanym. Zachęcamy do podpisania petycji w sprawie stworzenia skutecznej ochrony przed przemocą technologiczną w związkach. Petycja pod linkiem: 

Świadomość problemu cyberprzemocy w relacjach partnerskich w Polsce pozostaje niewystarczająca. Dlatego Fundacja Czas Kobiet opracowała narzędzie do oceny skali przemocy technologicznej w związku. Ma ono pomagać zarówno w diagnozowaniu występowania zjawiska, jak i w zwiększaniu świadomości nie tylko osób doświadczających przemocy, ale i sprawców. Można je pobrać tutaj: https://czaskobiet.org/kampanie/stop-cyberprzemocy-wobec-kobiet/

Zapraszamy do współpracy i publikacji informacji na temat kampanii „STOP cyberprzemocy wobec kobiet!”

Patronat honorowy: 

Rzecznik Praw Obywatelskich (patronat nad konferencją prasową inaugurującą kampanię)

Prezydent Miasta Poznania

Wicemarszałkini Województwa Wielkopolskiego 

Wojewoda Wielkopolski 

Ambasada Kanady 

Ambasada Finlandii 

Ambasada Francji 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dow Polska

Patronat medialny

Onet Kobieta, NGO.pl., TVP3 Poznań

Partner merytoryczny: 

WithSecure.

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR