Polityka Prywatności Fundacji Czas Kobiet

1. Wprowadzenie Polityka prywatności obowiązuje od dnia jej publikacji. Fundacja Czas Kobiet, z siedzibą w Poznaniu, jest administratorem Twoich danych osobowych. Gwarantujemy bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych, które zbieramy. Nie udostępniamy ich nikomu ani nigdzie.

2. Przechowywanie i przetwarzanie danych Dane osobowe, które przetwarzamy, przechowujemy w formie elektronicznej, głównie na serwerach wynajętych, a także na laptopach i telefonach. Wykorzystujemy, pocztę e-mail, narzędzia do kolaboracji online i chmurę do przechowywania plików. Niektóre dane przechowujemy również w formie papierowej. Wszystkie dane, zarówno papierowe, jak i cyfrowe, są przez nas odpowiednio zabezpieczane zgodnie z RODO, ofaz krajowymi przepisami o bezpieczeństwie informacji..

3. Podmioty przetwarzające dane Podmioty, które potrzebują przetwarzać dane osobowe administrowane przez nas do realizacji usług, są zobowiązane do wprowadzenia ochrony co najmniej równej tej, którą wprowadziliśmy, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

4. Informacje ogólne Użytkownicy mogą przeglądać naszą stronę anonimowo. Nie wymagamy rejestracji ani nie stosujemy żadnych narzędzi identyfikacji osób przeglądających strony. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Nie przekazujemy gromadzonych danych innym podmiotom ani nikomu ich nie udostępniamy, chyba że uprawnione instytucje państwowe zwrócą się do nas z takim żądaniem na podstawie odpowiednich przepisów.

5. Cele przetwarzania danych Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Czas Kobiet, to jest realizacji celów statutowych w interesie społecznym, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

6. Okres przechowywania danych Dane osobowe są przechowywane przez okres konieczny do przeprowadzenia działań wynikających z prowadzonej inicjatywy czy projektu, nie dłużej niż przez 10 lat.

7. Automatyczne przetwarzanie danych Gromadzone dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

8. Dane osób korzystających z naszej pomocy Dane osób korzystających z naszej pomocy prawnej, psychologicznej i telefonicznej gromadzone są jedynie na potrzeby udzielenia ustalonej pomocy. Dane te nie są nikomu udostępniane ani przekazywane. Dane wrażliwe gromadzone są oddzielnie i przechowywane w zabezpieczonym miejscu, do którego nie ma dostępu osoba postronna.

9. Dane darczyńców Fundacja Czas Kobiet pozyskuje środki na swoje działania od darczyńców indywidualnych, instytucji i firm. Przyjmujemy darowizny przekazywane przelewem na konto fundacji, a także przez wpłaty przez system online. W przypadku darowizny przekazanej na konto przetwarzamy imię, nazwisko i adres pocztowy darczyńcy (jeśli jest podany), informację o wysokości darowizny (informacje te widoczne są w opisie przelewu), a także adres e-mail, jeśli zostanie podany w tytule przelewu. Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej.

10.  Zgłoszenia do wydarzeń, akcji, warsztatów W przypadku organizowanych przez nas akcji, warsztatów, debat lub innych wydarzeń, na które konieczne jest zgłoszenie się lub/i przesłanie swoich danych, zakres przetwarzanych danych określony jest w regulaminie danej akcji lub/i informacji podanej na stronie. Osobie uczestniczącej przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i usuwania.

11.  Pliki cookies (pol. ciasteczka) Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach tekstowych określanych potocznie jako cookies (ciasteczka). Są one przechowywane w urządzeniu Użytkownika serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika i numer.

12.  Twoje prawa Każda osoba, która przekazała nam swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu prosimy się kontaktować z nami mailowo: fundacjaczaaskobiet@gmail.com lub na adres pocztowy fundacji.13.  Zmiany w polityce prywatności Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR