Apel do Władz Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu


Fundacja Czas Kobiet zwraca się do Was z gorącą prośbą o wsparcie naszego apelu do Władz Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. 

W ostatnim czasie otrzymaliśmy zgłoszenia dotyczące molestowania seksualnego i niewłaściwych zachowań wykładowców wobec studentek. Wspierając byłe studentki, które zdecydowały się przerwać milczenie, aktywnie działamy na rzecz zmiany sytuacji na uczelni. Naszym celem jest wprowadzenie strukturalnych i prawnych zmian, które wyeliminują ryzyko wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości. 

W apelu postulujemy m.in. wprowadzenie jasnych i szczegółowych zapisów dotyczących niedopuszczalnych zachowań w sferze seksualności, wzorem Kodeksu Etyki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wprowadzenie obowiązkowych szkoleń, systemu bezpiecznej ankietyzacji oraz reformy mechanizmu wyłaniania Pełnomocnika ds. Równego Traktowania.

Pełny tekst apelu: https://czaskobiet.org/kampanie/apel-do-wladz-uniwersytetu-artystycznego-im-magdaleny-abakanowicz-w-poznaniu/

Fundacja Czas Kobiet 2024. Projekt i wykonanie: SAROTA PR